История, археология

Сортировка записей:
Поиск по ключевому слову "А" (совпадений: 14) Отменить поиск
Аңсаған менің ауылым
 • Автор: Қадірәліұлы, Ғалым
 • Библиографическое описание: Қадірәліұлы Ғ. Аңсаған менің ауылым [Мәтін] / Ғ. Қадірәліұлы. - Қызылжар, [Баспасыз], 2001. - 120 б.
 • Аннотация:

   Бүл кітапта облысымызға танымал үстаз Ғалым Қадірәліүлы туған ауылы, оның көрнекті адамдары, ағартушылық қызметі жайында сыр шертеді. Сонымен қатар ата-тегінің шежіресі де жа-зылған. Кітаптың танымдық, тәрбиелік мәні зор.

 • Читать полностью (63)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им.Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Ауылым аты - Баян
 • Автор: Сүгірбаев, Таңат Айтмұкашұлы
 • Библиографическое описание: Сүгірбаев, Т. А. Ауылым аты — Баян [Мәтін] / Т.А. Сүгірбаев. – Петропавл, 2008. – 476 бет.
 • Аннотация:

   Кітапта ауыл тарихы, осы ауылдың еліне, халқына адал қызмет еткен танымал тұлғалары жонінде кеңінде баяндалады және ауыл тұрғындарының шежіресі жазылды.

 • Читать полностью (60)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им.Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Ауылдың адамдары-ай
 • Библиографическое описание: Дауылбайұлы А. Ауылдың адамдары-ай. - Семей: PRINTMASTER, 2007. - 151 бет
 • Читать полностью (56)
 • Предоставлено: Центральная районная библиотека Айыртауского района Северо-Казахстанской области
 • Подробнее...
  Ауыл – соғыс жылдарында
 • Автор: Хамзаұлы, Қобылан
 • Библиографическое описание: Хамзаұлы, Қ. Ауыл — соғыс жылдарында [Мәтін] / Қ. Хамзаұлы. – Петропавл, 2009. – 108 бет.
 • Аннотация:

  1941-1945 жылдары болған сұрапыл соғыс біткеніне 64 жыл өтсе де, әлем халқы бұл қырған соғыстың қасіретін ұмытқан жоқ.
  Соғыстың жаппай қыру – жою қанжосалары, қирату-күйрету қастандықтары туралы жазылған еңбектер аз емес.
  Десек те, кенже қалған, жете зерттеліп, жеткілікті айтылмаған тақырып, соғыс жылдарындағы арттағы елдің (тылдың) «адам басына бермесін» дегендей хал-жағдайы.
  Бұл әлде болса көңіл қойып, оралатын істің бірі.
  Қолымыздағы «Ауыл соғыс жылдарында» атты кітапта, жерлес қаламгеріміз Қобылан қажы Хамзаұлының сол кездегі ауыл өмірін өзі бірге жүріп көрген, тағыдрын бөліскен тұрмыс-тіршілік әңгімелері, қазіргі ұрпаққа өте қажетті дүниелік.
  Қобылан Хамзаұлының жазған бірнеше кітаптарын оқып, риза болып жүрміз. Бұл еңбегі де өте қажетті тақырыпқа арналған екен, оқырман қауым ризашылықпен қабылдайтынына сенеміз.

 • Читать полностью (45)
 • Предоставлено: Центральная библиотека района Шал акына Северо-Казахстанской области
 • Подробнее...
  Асыл азамат = Замечательный человек
 • Библиографическое описание: Асыл азамат = Замечательный человек: естеліктер / Ақылдастар алқасы: Ғ. Қадірәлі, Қ. Мұканов, С. Жұмабаев, Р. Шүкенова. – Петропавл: [баспасыз], 2005. – 120 бет.
 • Аннотация:

   Бұл кітапта Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген гидротехнигі, ҚСРО өнертапқышы, Петропавл қаласының құрметті азаматы, көптеген ордендермен медальдардың иегері, Солтүстік Қазақстан облысы ғана емес, Кеңес Одағы бойынша ең үлкен су жүйесін көп жылдар бойы басқарған Қаттай Кеншінбайұлы туралы естеліктер берілген.

  Кітап көтиілік оқырмандарға арналған.

 • Читать ознакомительный фрагмент (67)
 • Заказать по ЭДД
 • Предоставлено: Историко-литературный центр «Асыл Мұра»
 • Подробнее...
  Ассамблея народа Казахстана: исторический очерк
 • Автор: Тугжанов Е.Л., Кан Г.В., Коробков В.С., Шаяхметов Н.У.
 • Библиографическое описание: Тугжанов Е.Л., Кан Г.В., Коробков В.С., Шаяхметов Н.У. Ассамблея народа Казахстана: исторический очерк/ Е.Л. Тугжанов, Г.В. Кан. В.С. Коробков. Н.У. Шаяхметов. - Алматы: Раритет. 2010. -304 с.
 • Аннотация:

   Книга посвящена истории Ассамблеи народа Казахстана. Исследуя архивные документы и другие источники, авторы рассматривают, как и почему население Казахстана, изначально моноэтническое, становилось многоэтническим. В книге показано, как исторически складывалась казахстанская модель межэтнической толерантности при консолидирующей роли казахов. Раскрывается значение национальной политики Первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, венцом которой стал не имевший аналогов в мировой практике институт межэтнического согласия - Ассамблея народа Казахстана. Подробно изложена хроника создания и деятельности Ассамблеи. Книга рассчитана на широкий круг читателей, предназначена для всех, кто интересуется казахстанской моделью межэтнической толерантности и общественного согласия, кто стремится ее укрепить и развивать.

 • Читать полностью (59)
 • Предоставлено: Северо - Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова
 • Подробнее...
  Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана
 • Библиографическое описание: Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана. - А. : Наука, 1980. - 203 с
 • Аннотация:

   Сборник посвлщен исследованию истории материальной культуры древних и средневековых обитателей территории Казахстана. В частности, рассматриваютсл вопросы происхожденил древнетюркской рунической письменности, семантики иссыкского головного убора, культа барана у сырдарьинских племен и истории движенил кочевников евразийских сте-пей в первой половине XI в.

  В книге публикуютсл новые материалы раскопок последних лет, ре-зультаты работы лаборатории археологической технологии, заметки о находках и сведенил по отдельным частным вопросам археологии. Представлены почти все периоды казахстанской археологии: палеолит, эпоха бронзы, период ранних и поздних кочевников.

  Книга рассчитана на специалистов-археологов, историков, студентов и читателей, интересующихсл проиілым Казахстана.

 • Читать полностью (54)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им.Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Антропогеновая история Казахстана = Қазақстан антропогендік тарихы
 • Автор: Байбатша, Әділхан Бекділдәұлы
 • Библиографическое описание: Байбатша, Ә. Б. Антропогеновая история Казахстана = Қазақстан антропогендік тарихы [Текст] / Ә.Б. Байбатша. – Алматы: Сөздік-Словарь, 2011. – 496 с.
 • Читать полностью (45)
 • Предоставлено: Северо — Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова
 • Подробнее...
  Алтын Орда хандары
 • Автор: Бегалин Кайрат
 • Библиографическое описание: Бегалин, Кайрат. Алтын Орда хандары / К. Бегалин. – Aлматы: Адамар, 2007. – 272 б.
 • Аннотация:

    «Отан тарихы» топтамасы бойынша Адамар баспасынан шыгарылып отырган "Алтын Орда хандары" атты кітапта Алтын Ордада билік құрған бізге белгілі барлық хандардың өмірі мен қызметіне қатысты мәліметтер жинақталган. Со- нымен қатар кітаптан Шыңғыс хан мен оның жорықтары, Алтын Орданың құрылуы, сондай-ақ, онда билік жургізген әмірлер жайлы да көптеген қосымша мағлұматтар алуға бо- лады. Балаларга және ересектерге арналган бұл кітап сурет- термен безендірілген, қызгылықты, жеңіл тілмен баяндалган.

 • Читать полностью (108)
 • Предоставлено: КГУ «Централизованная библиотечная система района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области»
 • Подробнее...
  Алаш қозғалысы: дерек пен дейек
 • Библиографическое описание: Алаш қозғалысы: дерек пен дейек [Мәтін] / [құраст.: Е. Тілешов, Н. Антонова, Г. Төкенқызы [және тб]]. – Астана : [Баспасыз], 2022. – 224 б.
 • Аннотация:

   Жинаққа шетелдердегі архивтерден, кітапханалардың сирек қолжазбалар қорынан алынған Ахмет Байтұрсынұлы және Алаш қозғалысына қатысқан қайраткерлердің еңбектері, оларға қатысты құжаттар енгізілді.
  Жинақ білім алушыларға, оқытушыларға, зерттеушілерге, ұлт тарихы қызықтыратын барша оқырмандарға арналған.

 • Читать полностью (24)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Алаш ҚОЗҒАЛЫСЫ (Алаш қозғалысына, партиясына, Алашорда үкіметіне арналған өлеңдер, әдеби шығармалар)
 • Автор: Е.Е.Тілешов, С.Б.Жұмағұлов.
 • Библиографическое описание: Алаш ҚОЗҒАЛЫСЫ (Алаш қозғалысына, партиясына, Алашорда үкіметіне арналған өлеңдер, әдеби шығармалар). / Құрастырған, алғы сөзін және түсініктерін жазған Е.Е.Тілешов, С.Б.Жұмағұлов. - Алматы: ЖК «InterBesCompany» 2017. - 88 бет.
 • Читать полностью (26)
 • Предоставлено: КГУ «Централизованная библиотечная система» коммунального государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
 • Подробнее...
  Айыртау
 • Библиографическое описание: Айыртау [Мәтін] / [құраст. Д. Беқтасова, Л. Мурзалиева]. - Петропавл : [Баспасыз], 2009. - 192 б.; сурет, 8 б. фотосурет. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде. - 500 дана
 • Аннотация:

   Қазақ тарихының терең қойнауына енген туған өлкеміздін кешегісі мен ауданымыздың Тәуелсіз Қазак елінің ертеңі үшін еңбек етіп жатқан бүгінін, елі үшін бойындағы өнері мен білімін, қажыры ман қайратын, мұқалмас ерік-жігерін жүмсай білген атақты адамдары мен халық құрметіне бөленген, бүгінгі күні көзі тірі ардақты азаматтарымыз туралы тағлымы мол дүниелерді кітап етіп, оқырман қауым мен елжанды ұрпаққа мұра етіп қалдыруды жөн көрдік.

 • Читать полностью (51)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им.Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Адамнан ауыл көшпейді
 • Автор: Етекбаев, Жанат Зейноллаұлы
 • Библиографическое описание: Етекбаев, Ж. З. Адамнан ауыл көшпейді [Мәтін] / Ж. З. Етекбаев. – Алматы: Асыл кітап, 2019. – 490 б.: сурет., 1 б. портр.
 • Читать полностью (41)
 • Заказать по ЭДД
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им.Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Абылайдың ақ үйі
 • Автор: Самрат, Жақсыбай
 • Библиографическое описание: Самрат, Ж. Абылайдың ақ үйі [Мәтін] / Ж. Самрат. — Астана: [баспасыз], 2010. — 160 б.
 • Аннотация:

  Журналист — жазушы Жақсыбай Самраттың «Абылайдың ақ үйі» атты бұл кітабы зерттеу еңбегіне жатады. Автор қазіргі Пет-ропавл қаласының аумагында Абылайдың уйі болганын, ол үй күйіп кеткен соң орнына салынган гимаратты халық «Абылайдың ақ үйі» атап ксткенш дәлелдеп шыққан. Қазір ол «Мәдени мұра» багдарламасының шеңберінде қалпына келтірілді. Сонымен бір-ге еңбекте Абылай ханның қазақ ұлтының сақталып қапуындагы теңдессіз еңбегі, Петропавл қаласының салынуы мен өсуіндегі қазақтар үлесінің зорлыгы түрлі дэйектермен өрнектелген.

  Кітап тілі жеңіл, қызықты оқылады.

 • Читать полностью (48)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им.Сабита Муканова
 • Подробнее...