Рухани жаңғыру

 

Сортировка записей:
Қожаберген жырау шығармаларының тілдік ерекшелігі мен концептуалдық өрісі
 • Автор: Таласпаева Жанар Серкешқызы
 • Библиографическое описание: Таласпаева Ж.С. Қожаберген жырау шығармаларының тілдік ерекшелігі мен концептуалдық өрісі: монография / Ж.С. Таласпаева. - 2-ші бас. — Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2018. — 160 б.
 • Аннотация:

   Еңбекте Солтүстік — Қазақстан өңірінің тумасы, қазақ халқының XYII ғ. екінші жартысы мен XVIII ғ. 6iрінші жартысында өмip сүрген ақын-жырау, әнші, күйші, сазгер және халық батырларының бipi — Қожаберген жыраудың мұрасы концептуалдық тұрғыдан талданып, шығармаларының лингвостилистикалық сипаты айқындалады. Жыраудың шығармашылық болмысы мен таным деңгейін, суреткерлік шеберлігін танытатын көркемдік тісілдер нысанға алынады. Монография филология мамандығының студенттері мен магистранттарына, оқытушыларға. жалпы көркем шығарма тілін зерттеуге кызығушылық танытатын ізденушілерге арналады.

 • Читать полностью (73)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Ғалым Малдыбаевтың тілдік тұлғасы
 • Автор: Таласпаева Жанар Серкешқызы
 • Библиографическое описание: Таласпаева Ж. С. Ғалым Малдыбаевтың тілдік тұлғасы: монография. - 2-ші бас. - Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2018. - 161 б.
 • Читать полностью (51)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Сал-серілер поэзиясының солтүстік аймақтағы дәстүрі
 • Автор: Қадыров Жанбай Тұрарұлы
 • Библиографическое описание: Қадыров Ж. Т. Сал-серілер поэзиясының солтүстік аймақтағы дәстүрі: монография [Мәтін] / Ж.Т. Қадыров. - 2-ші бас. - Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ,2018.- 187 б.
 • Аннотация:

   Сал-серілер поэзиясының көрнекті өкілдері - Сегіз сері, Жаяу Мұса, Біржан сал, Ақан сері, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақ, Шөже, Арыстанбай, Орынбай т.б. қасиетті, киелі әншілік, ақындық өнердің дәстүрім жалғастырса, олардың өнерпаздық ерекшеліктері мен жолдарының негізінде шығармашылық мектептер де қалыптасқан. Соңынан ерген шәкірттері мен олардың туындыларын таратушылары да болған. Олар: Молдахмет Тырбиев, Игібай Әлібаев, Мұса Асайынов және тағы басқалары.
  Монографияда сал-серілер поэзиясының қалыптасуы, дамуы, ерекшеліктеріне қатысты зерттеулер бойынша ой-тұжырымдар сараланады.
  Арқдлық энші-ақындар шығармашылыгындағы сал-серілік поэзияға тән синкретті синтетикалық өнердің көрінісі, дәстүрлі жалғастығы айқындалады.
  Молдақмет Тырбиұлы, Игібай Әлібаев, Мұса Асайыновтың шығармашылыгы бойынша материалдар басшылыққа алынып, ақын мұраларына тән идеялық-тақырыптық көркемдік ерекшеліктері талданылады. Солтүстік Қазақстан өңіріндегі ақындық дәстүр сабақтастығы мәселесіне назар аударылады.
  Монография жоғары оқу орыны оқытушылары мен магистранттарына, студенттеріне, мектеп мұғалімдеріне, сондай-ақ әдебиет сүйер қауымга арналады.

 • Читать полностью (64)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Религиозные объединения Северо-Казахстанской области: история и современность
 • Автор: Трофимов Я. Ф.
 • Библиографическое описание: Трофимов Я. Ф. Религиозные объединения Северо-Казахстанской области: история и современность: информ.-аналит. справочник / Я.Ф Трофимов, А.В. Никифоров, О.В. Синяков. - Изд. 2-е. - Петропавловск: Изд-во СКГУ им. М. Козыбаева, 2018,- 108 с
 • Аннотация:

  В данном справочнике разъясняется сущность догматики и обрядности религий, представленных в Северо-Казахстанской области, характеризуется динамика их развития в последние годы. Справочник предназначен для работников государственных органов, сотрудников правоохранительных структур, преподавателей вузов и школ, студентов, а также для интересующихся вопросами религии.  

 • Читать полностью (59)
 • Предоставлено: Северо - Казахстанская областная научная универсальная библиотека имени Сабита Муканова
 • Поэзия тіліндегі «Туған жер» концептісінің көpiнici
 • Автор: Таласпаева Жанар Серкешқызы
 • Библиографическое описание: Таласпаева Ж. С. Поэзия тіліндегі «Туған жер» концептісінің көpiнici: монография. / Ж.С. Таласпаева, А.С. Искакова. - 2-ші бас. - Петропавл: М. Козыбаев атындагы СҚМУ, 2018.- 160 б.
 • Аннотация:

  Еңбекте әлем және қазақ поэзиясы өкілдерінің шығармаларындағы «Туған жер» концептісінің қолданысы талданып, мәдени фон мен мәдени семаға ие болған стереотиптік бірліктер жан-жақты талданады. Монография филология мамандықтарынық студентгері мен магистранттарына, қазақ тіл білімі мамандарына, жалпы көркем мәтін мәселелерін зерттеуге қызығушылық танытатын ізденушілерге арналады.  

 • Читать полностью (65)
 • Предоставлено: Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Полиязычие как основа стабильности и развития казахстанского общества
 • Библиографическое описание: Полиязычие как основа стабильности и развития казахстанского общества: методическое пособие / Т.А. Ахметова, 3.И. Табакова, О.Г. Штро, М.А. Тябус. - Изд. 2-е. - Петропавловск: Изд-во СКГУ им. М. Козыбаева. 2018.- 118с.
 • Аннотация:

    В методическом пособии представлен материал о развитии полиязычия как основы стабильности и развития казахстанского общества. Стратегически важной задачей языковой политики Казахстана является необходимость овладения казахским, русским и английским языками, создание условий для изучения и функционирования языков этносов Казахстана. В пособии отражены проблемы и механизмы подготовки полня полиязычных кадров в республике.
  Данное пособие может быть использовано в качестве подготовки для самостоятельной работы студентов, преподавателями школ средних и специальных заведений.

 • Читать полностью (60)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Петропавл қаласының тарихы
 • Автор: Ибраева А. Ғ.
 • Библиографическое описание: Ибраева А. Ғ. Петропавл қаласының тарихы. Ғылыми басылым / А.Ғ. Ибраева, С.З. Мәлікова, Е.Қ. Әбіл. - 2-ші бас. — Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2018. — 184 б.
 • Аннотация:

  Монография Петропавл қаласының 1752 жылы бекініс ретінде іргесі қаланағаннан бастап, XIX ғасырдың басында қала мәртебесіне ие болуының алғышарттары, 1921 жылы Қазақ Автономиялық Республикасы құрамындағы Акмола губерниясының орталығы болғанға дейінгі тарихына арналады. Еңбекте аталған уақыт ішінде қаланың саяси, әлеуметтік- экономикалық және мәдени дамуына шолу жасалған. Кітап тарихшыларға, өлкетанушыларға, жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, магистрлеріне және жалпы оқырмандарға арналған. 

 • Читать полностью (57)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Ономастикалық атаулардың тарихы мен лингвистикалык сипаты
 • Автор: Таласпаева Жанар Серкешқызы
 • Библиографическое описание: аласпаева Ж. С. Ономастикалық атаулардың тарихы мен лингвистикалык сипаты: Монография / Таласпаева Ж.С., Есматова М.Т. - Изд. 2-е. — Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2018. — 128 б.
 • Аннотация:

   Монографияда Солтустік Қазақстан облысының Қызылжар және Есіл аудандарының ономастикалық атаулары жинақталып, саралана келе, олардың шығy тарихы, лексика-грамматикалық тәсіл арқылы жасалу жолдары талданған. Зерттеу нысаны ретінде талдауға түскен жергілікті жердің көне топонимдері тарихи лексика материалдары ретінде аса құнды. Еңбек филология мамандықтарының студенттері мен магистранттарына, казак тіл білімi мамандарына, жалпы ономастика мәселелерін зерттеуге қызығушылық танытатын ізденушілерге арналады.

 • Читать полностью (71)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Народные умельцы Северо-Казахстанской области
 • Библиографическое описание: Народные умельцы Северо-Казахстанской области [Текст] : информ. справ. / [сост.: Д. Г. Хасанова] ; МОН РК, СКГУ им. М. Козыбаева. – Петропавловск : СКГУ им. Козыбаева , 2016. – 109 с. : ил., фото. - Библиогр.: с. 107. - Список мастеров декоративно-прикладного творчества СКО: с. 94-106
 • Аннотация:

  В данном справочнике собраны сведения о мастерах Северо-Казахстанской области, занимающихся народными промыслами. В издании даются практические рекомендации по созданию Дома ремесленников и развития материальной культуры представителям этнических общностей, проживающих в Северном регионе Казахстана.
  Материалы справочника могут быть использованы в научно-образовательной, просветительской и производственной деятельности всеми заинтересованными лицами. 

 • Читать полностью (110)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Историко-культурные и природные достопримечательности Северо-Казахстанской области как туристско- экскурсионные объекты
 • Автор: Кузьменко Ю. В.
 • Библиографическое описание: Кузьменко Ю. В. Историко-культурные и природные достопримечательности Северо-Казахстанской области как туристско-экскурсионные объекты: метод. пособие / Ю.В. Кузьменко. - Изд. 2-е. - Петропавловск: Изд-во СКГУ им. М. Козыбаева, 2018. - 109 с.
 • Аннотация:

  В методическом пособии предлагается перечень культурно- исторических и природных объектов Северо-Казахстанской области, имеющие перспективы использования в туристской и экскурсионной деятельности. Также в пособии даны методические рекомендации по разработке экскурсий.
  Методическое пособие предназначено для студентов всех специальностей бакалавриата очной и заочной форм обучении. Рекомендуется использовать для разработки туристских маршрутов, подготовки и проведения экскурсий

 • Читать полностью (81)
 • Предоставлено: Северо - Казахстанская областная научная универсальная библиотека имени Сабита Муканова
 • Гражданская идентичность и единство народа Казахстана: концептуальные основы и практический опыт
 • Автор: Гривенная Л. А.
 • Библиографическое описание: Гривенная Л. А. Гражданская идентичность и единство народа Казахстана: концептуальные основы и практический опыт: метод. пособие / Л.А. Гривенная. - Изд. 2-е. - Петропавловск: Изд-во СКГУ им. М. Козыбаева, 2018.-102 с.
 • Аннотация:

   В данном методическом пособии представлены нормативные документы, практические рекомендации и разработки мероприятий по формированию гражданской идентичности и единства на основе общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».
  Пособие может быть использовано в учебно-воспитательном процессе учебных заведений, образовательной деятельности просветительских учреждений, практической работе общественных организаций и этнокультурных объединений.

 • Читать полностью (52)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Благотворительность как механизм укрепления казахстанской идентичности, единства и согласия
 • Автор: Шевченко С. А.
 • Библиографическое описание: Шевченко С. А. Благотворительность как механизм укрепления казахстанской идентичности, единства и согласия: метод. пособие / С.А. Шевченко, Л.A. Гривенная. - Изд. 2-е. – Петропавловск: Изд-во СКГУ им. М. Козыбаева, 2018. - 100 с.
 • Аннотация:

  В данном пособии рассмотрена история возникновения н развития благотворительности, описаны сущность и различные виды ее проявления. Пособие содержит методические рекомендации и разработки проведения мероприятий, направленные на оказание помощи детям.
  Пособие предназначено для преподавателей вузов и школ, студентов, а также широкого круга людей, интересующихся вопросами благотворительности. 

 • Читать полностью (60)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Бабадан қалған байтағым: 2-ші том
 • Автор: Тайшыбай, Зарқын Сыздықұлы.
 • Библиографическое описание: Тайшыбай, З. С. Бабадан қалған байтағым [Мәтін] : "Журналистика" мамандығының студ. үшін оқу-әдістемелік құралы / З.С. Тайшыбай; ҚР Білім және ғылым министрлігі, М. Қозыбаев атындағы СҚО мемл. ун-ті: 2-ші том.- 257 бет.- Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 252-254 бет. – Петропавл : М. Қозыбаев атындағы СҚМУ баспасы , 2017
 • Аннотация:

  «Бабадан қалған байтағым» (1 -2 бөлім) оқу-әдістемелік құралы халықтың салт-дәстурлері мен тіршілік дағдыларынан, мәдениеті мен әдебиетінен мәліметтерді студенттер «Қазақ журналистикасының тарихы» пәнінде пайдалана алады.
  Оқу-әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттарға, студенттерге және мектеп мұғалімдеріне арналған. 

 • Читать полностью (72)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Бабадан қалған байтағым: 1-ші том
 • Автор: Тайшыбай, Зарқын Сыздықұлы.
 • Библиографическое описание: Тайшыбай, З. С. Бабадан қалған байтағым [Мәтін] : "Журналистика" мамандығының студ. үшін оқу-әдістемелік құралы / З.С. Тайшыбай; ҚР Білім және ғылым министрлігі, М. Қозыбаев атындағы СҚО мемл. ун-ті: 1-ші том.- 254 бет.- Пайдаланылғае әдебиеттер тізімі: 249-252 бет.. – Петропавл : М. Қозыбаев атындағы СҚМУ баспасы , 2017
 • Аннотация:

   «Бабадан қалған байтағым» (1-2 бөлім) оқу-әдітемелік құралы халықтың салт-дәстүрлері мен тіршілік дағдыларынан, мәдениеті мен әдебиетінен мәліметтерді студенттер «Қазақ журналистикасының тарихы» пәнінде пайдалана алады.
  Оқу-әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттарға, студенттерге және мектеп мұғалімдеріне арналған.

 • Читать полностью (64)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Атлас музеев Северо-Казахстанской области
 • Библиографическое описание: Атлас музеев Северо-Казахстанской области / сост. И. А. Фомин. - Изд. 2-е. - Петропавловск: Изд-во СКГУ им. М. Козыбасва, 2018. - 52 с.
 • Аннотация:

  Предлагаемый читателям «Атлас музеев Северо-Казахстанской области» разработан на основе информационного справочника «Музеи Северо-Казахстанской области» / составители: Гривенная Л.А., Кузьменко Ю.В., Виноградов Д.И. Созданию атласа предшествовала большая работа по сбору информации о государственных, ведомственных и общественных музеях г. Петропавловска и районов Северо- Казахстанской области. В структуре пособия все музеи классифицированы по видам, принадлежности к районам области, внутри классификации музеи расположены в хронологическом порядке по мерс их возникновения. При разработке атласа использованы различные методы исследования, включая картографию, ГИС-тсхнологии, а также космические снимки, кадастровые материалы.
  Атлас имеет продуманную и логичную структуру, состоит из 25 карт.
  Данные карты позволяют визуально представить расположение музеев на территории Северо-Казахстанской области.
  «Атлас музеев Северо-Казахстанской области» может быть использован в образовательном процессе магистрантами и студентами специальностей «Экология», «География», «История», «Туризм», при разработке экскурсионных маршрутов и туристских программ и всеми, кто интересуется историко-культурным наследием своей родины.  

 • Читать полностью (63)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова