Электронная библиотека

RSS-лента

       Қазіргі кезде ЭК-ның топтамасында елдің даму тарихы, қазақ мемлекеттілігі, қазақстандық-ресейлік қарым-қатынас, өткен ұрпақтардың ғылыми және мәдени мұрасы туралы баға жетпес мәліметтерге толы кітаптар мен мақалалардың 38 000 атауы бар. ЭК-ның сандық топтамасы дегеніміз – бұл 12 пәндік айдарға біріктірілген басылымдардың құрылымдық сипаттамасы енетін мәліметтер қоры:

  Баспа басылымдары хронология жағынан ХІХ ғасырдың басы мен ХХ ғасырдың екінші жартысын қамтиды.

***

     На данный моммент коллекция ЭБ насчитывает более 38 000 книг и статей, содержащих бесценные сведения об истории развития страны, қазахской государственности, казахстанско-российских отношениях, научном и культурном наследии прошлых поколений. Цифровая коллекция ЭБ – это база данных, включающая структурированное описание изданий, объединенных в 12 предметных рубрик:

Хронологический охват печатных изданий – начало ХІХ – вторая половина ХХ вв.