Этнография

Сортировка записей:
Өнерпаздар әулеті
 • Описание: Өнерпаздар әулеті / Құраст. С. Жұмабаев; ред. алқасы А. Тасболатов. – Астана: Фолиант, 2012. – 352 бет.
 • Аннотация:

   Бұл жинаққа Қазақстанның солтүстік өңірінің тумасы, есімі ел жадында сақталған әйгілі Дәулен батыр Таузарұлының ұрпақтарынан тараған сан қырлы өнер иелерінің өмірі мен шығармашылығы туралы тарихи деректер, зерттеу мақалалар топтастырылған. Ұлттық музыка, әдебиет әлемінде есімдері елге етене таныс Дәстем сал, Қожаберген жырау, Сегіз сері және т.б. өнер иелері мен би-батырлардың болмысы суреттелген. Кітаптың шытырман тарихи оқиғаларға толы желісі оқыр-манға өткен дәуірдің тыныс-тіршілігінен мол мағлұмат береді.

 • Читать полностью (54)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова
 • Подробнее...
  Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза
 • Автор: Муканов Марат Сабитович
 • Описание: Муканов, М. С. Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза [Текст] / М.С. Муканов; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – А.: Наука, 1974. – 200 с.: карт. — Список лит.: с. 193-199
 • Аннотация:

   Работа посвящена этнической истории и расселению казахов Среднего жуза. На основе арабских, персидских, китайских, монгольских источников, а также архивных материалов и научных публикаций дается этническая история и картина расселения казахских племен во второй половине XVIII — начале XX в.

  Книга рассчитана на научных работников, занимающихся этнической историей тюркских народов, преподавателей, аспирантов и студентов вузов, а также на широкий круг читателей.

 • Читать 24 страницы (50)
 • Заказать по ЭДД
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова
 • Подробнее...
  Шежіре қазақтың ру-тайпалық құрылысы. Казақ шежіресі.
 • Автор: Мақсұт Даутбаев
 • Описание: Мақсұт Даутбаев. Шежіре қазақтың ру-тайпалық құрылысы. Казақ шежіресі. / М. Даутбаев. — Шымкент: баспасы ЖК «Байтасов Б.С.», 2012.— 96 б.
 • Читать полностью (35)
 • Предоставлено: Центральная районная библиотека Уалихановского района Северо-Казахстанской области
 • Подробнее...
  Шабан әулеті
 • Автор: Мұқанов Қайролла Мұқанұлы
 • Описание: Мұқанов, Қ. М. Шабан әулеті [Мәтін] / Қ.М. Мұқанов. – Петропавл: Северный Казахстан, 2019. – 139 б.: 16 б. фотосурет
 • Аннотация:

   Бұл кітапта қазақтың шежіресінің маңызы мен пайдасы туралы айтылады. Сонымен қатар автордың ататегң — Орта жүздің ішіндегі Ашамайлы Керей тайпасына жататын Шабан әулеті және Атамекен-туған жері, Сайағаш бауырындағы Ынтымақ ауылы туралы сирек кездесетін мәлімет беріледі, Кітапта келтірілген шежірелік деректерде аталардьң мiнeзi, пейілі өрнектей ашылады. Қазақтьң ауызша тарихының кұнды һәм қасиетті жүгі әлi талай зерттеулерге, шығармаларға астар боларына дау жоқ. Kiтaп негізінен қaзipri және болашақ жастарға, ¥лы Даланың тарихы мен мәдениетің зерттеушілерге арналған.

 • Читать полностью (84)
 • Предоставлено: Северо — Казахстанская областная научная универсальная библиотека имени Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Хозяйство казахов на рубеже XIX - XX веков
 • Описание: Хозяйство казахов на рубеже XІX-XX веков: [Текст] : Материалы к ист.-этнограф. атласу / отв. ред. Г.Ф. Дахшлейгер. – А. : Наука , 1980. – 256 с.
 • Читать полностью (48)
 • Предоставлено: Северо - Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова
 • Подробнее...
  Уақ Шоға Шежіресі
 • Автор: Олжабаев Зейнолла
 • Описание: Зейнолла О. Уақ Шоға Шежіресі/ О. Зейнолла.- Петропавловск: Северный Казахстан, 2003.- 243с.
 • Аннотация:

   Кітапқа Солтүстік Қазақстан облысының Мағжан Жүмабаев және Жамбыл аудандарында тұрып жатқан Уақ Шоға аталарының шежіресі еніп отыр.

 • Читать полностью (174)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им.Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Традиции и обычаи этносов, проживающих в Северо-Казахстанской области
 • Описание: Традиции и обычаи этносов, проживающих в Северо-Казахстанской области [Текст] : сб. информ. и метод. материалов / Сев.-Каз. обл. ассамблея народа Казахстана, Упр. внутр. политики СКО, ОО Каз. культ.-просвет. центр "Urpag". – Петропавловск : [б.и.] , 2011. – 205 с. + 1 CD диск. - Книга с автографом автора
 • Читать полностью (73)
 • Предоставлено: Северо - Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова
 • Подробнее...
  Традиции и обычаи
 • Автор: Джелбулдин Еркебулан
 • Описание: Джелбулдин, Еркенбулан Таспаевич. Традиции и обычаи / Е.Т. Джелбулдин ; Ред. И. Моор . – Петропавловск : Масс-Медиа, 2001. – 136 с.
 • Аннотация:

   В книге рассказывается об обычаях и традициях казахского народа. Рассчитана на широкий круг читателей.

 • Читать полностью (75)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им.Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Татары на севере Казахстана
 • Автор: Мамлютова — Бикмухаметова Р. Г.
 • Описание: Мамлютова — Бикмухаметова Р. Г. Татары на севере Казахстана /. — г. Петропавловск: Издательство «Северный Казахстан», 2015 — 432 с.
 • Аннотация:

   В книге собраны наиболее интересные статьи об истории появления и переселения татар в Приишимье, а также становления культуры народа в постсоветский период. Книга предназначена для широкого круга читателей.

 • Читать полностью (46)
 • Предоставлено: КГУ «Централизованная библиотечная система района Шал акына Северо-Казахстанской области »
 • Подробнее...
  Татары г. Петропавловска и Северо-Казахстанской области: история и этнические процессы – Казань
 • Автор: Махмутов З.А.
 • Описание: Махмутов З.А. Татары г. Петропавловска и Северо-Казахстанской области: история и этнические процессы – Казань. / З.А. Махмутов. Изд-во «ЯЗ», 2015. -156 с.
 • Аннотация:

   Монография написана на основе архивных материалов и полевых исследований татар Северо-Казахстанской области, проведенных автором в 2005-2010 гг. В книге рассматриваются история, этническое самосознание, языковое поведение, этнокультурные процессы в изучаемой группе. Монография рассчитана на этнографов, историков, этносоциологов, краеведов, а также всех, кто интересуется этнографией и историей татарского народа. В работе использованы материалы, полученные в ходе реализации проектов, поддержанных грантами Российского государственного научного фонда «Современное татарское население Северного Казахстана» №07-01-18015е и 10-01-18034е «Современное татарское население Казахстана».

 • Читать полностью (21)
 • Предоставлено: Северо - Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова
 • Подробнее...
  Таз Керей шежіресі
 • Описание: Таз Керей шежіресі: Айтуар ауылының белгілі азаматтары [Мәтін] / [құраст. Қ. Мұқанов, Ә. Ғалеев]. – Петропавл: [баспасыз], 2009. – 222 бет.: 10 б. фото. — Кітап авторлық қолтаңбасымен
 • Аннотация:

   Бұл кітапта Керей тайпасының Таз тармағынан тарағандардың шежіресі және осы тармақтан шыққан бірнеше белгілі тұлғалар туралы деректер берілген.

  Кітап қалың оқырмандарға, әсіресе Таз атасынан тарағандарға арналған

 • Читать полностью (0)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им.Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Сырым руының шежіресі
 • Автор: Аяшинов Д.М.
 • Описание: Аяшинов, Д.М. Сырым руының шежіресі. — Павлодар: Типография Сытина, 2010 — 459 б.
 • Аннотация:

   Бұл кітапта Сырым руының тармақтары келтірілген. Сонымен қатар жиналған мұрағат материалдары және тарихи мәліметтер берілген. Кітап жалпы қалың оқырманға арналған.

 • Читать полностью (392)
 • Предоставлено: Центральная районная библиотека Уалихановского района Северо-Казахстанской области
 • Подробнее...
  Самай Керей шежіресі
 • Автор: Мұқанов, Қайролла Мұқанұлы
 • Описание: Мұқанов, Қ. М. Самай Керей шежіресі [Мәтін] / Қ.М. Мұқанов. – Петропавл: Северный Казахстан, 2014. – 92 бет.
 • Читать полностью (241)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им.Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Сага о североказахстанских немцах
 • Автор: Мерк А. А.
 • Описание: Мерк А. А. Сага о североказахстанских немцах. / А.А. Мерк. г. Петропавловск: Издательство «Северный Казахстан». 2016.-383 стр.
 • Аннотация:

  В книге собраны наиболее интересные материалы об истории появления и переселения немцев в Приишимье, а также становления культуры народа. Книга предназначена для широкого круга читателей. 

 • Читать полностью (31)
 • Предоставлено: Северо — Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова
 • Подробнее...
  Представления, культы, обряды у казахов
 • Автор: Мустафина Раушан Мухамеджановна
 • Описание: Мустафина, Р. М. Представления, культы, обряды у казахов [Текст]: (в контексте бытового ислама в Южном Казахстане в конце XIX-ХХ вв.) / Р.М. Мустафина; ред. Н.Б. Жиенгалиев. – А.: Қазақ университеті, 1992. – 173 с.
 • Читать полностью (53)
 • Предоставлено: Северо - Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова
 • Подробнее...
  Обычаи и обычное право киргиз
 • Автор: Тронов, В. Д.
 • Описание: Тронов, В. Д. Обычаи и обычное право киргиз/ В. Д. Тронов. - Отдельный оттиск 2 вып. 17 т. Записок Русского Географического общества по Отделению этнографии, изданный под ред. Н.И. Веселовского. - СПб. : Паровая Скоропечатня П.О. Яблонского, 1891.
 • Читать полностью (46)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Областной польский культурный центр "Коперник" = Wojewodzkie centrum kultury polskiej "Kopernik"
 • Описание: Областной польский культурный центр «Коперник» = Wojewodzkie centrum kultury polskiej «Kopernik» [Текст]. – Петропавловск: Северный Казахстан, 2010. – 108 с.
 • Аннотация:

   Проект реализован по поручению Канцелярии Сената РП в рамках программы поддержки Полонии и поляков за границей в 2010 г.

 • Читать полностью (29)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Мой великий, мудрый народ
 • Автор: Джелбулдин Еркенбулан Таспаевич
 • Описание: Джелбулдин, Е. Т. Мой великий, мудрый народ [Текст]: традиции и обычаи казахов / Е.Т. Джелбулдин. – Петропавловск: Северный Казахстан, 2005. – 271 с.
 • Читать полностью (43)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени Сабита Муканова
 • Подробнее...
  Казахские народные традиции и обряды
 • Автор: Кенжеахметулы Сеит
 • Описание: Кенжеахметулы, Сеит. Казахские народные традиции и обряды / С. Кенжеахметулы; Пер. с каз. З. С. Кенжеахметовой. – А.: Ана тілі, 2000. – 96 с.
 • Аннотация:

   Известный писатель, сатирик, журналист, этнограф, педагог, мастер прикладного искусства Сеит Кенжеахметулы в этой книге дает описание и толкование приметам, традициям и обрядам казахского народа.
  Автор обращается к тем, кто хочет больше узнать о казахах, их обычаях и менталитете, а также к родителям, учителям, воспитателям подрастающих поколений и непосредственно к будущей смене творцов и созидателей нового общества, почитающего и развивающего традиции предков.
  Для массового читателя.

 • Читать полностью (46)
 • Предоставлено: КГУ «Централизованная библиотечная система» коммунального государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
 • Подробнее...
  Бабадан қалған байтағым: 1-ші том
 • Автор: Тайшыбай, Зарқын Сыздықұлы.
 • Описание: Тайшыбай 3. С. Бабадан қалған байтағым: «Журналистика» мамандығының студенттері оқу-әдістемелік кұралы / З.С. Тайшыбай. Екінші басылым. — Петропавл: М. Қозыбаев атындагы СҚМУ, 2018. — Т. 1.-2017.-252 б.
 • Аннотация:

  «Бабадан қалған байтағым» (1-2 бөлім) оқу-әдітемелік құралы халықтың салт-дәстүрлері мен тіршілік дағдыларынан, мәдениеті мен әдебиетінен мәліметтерді студенттер «Қазақ журналистикасының тарихы» пәнінде пайдалана алады.
  Оқу-әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттарға, студенттерге және мектеп мұғалімдеріне арналған.

 • Читать полностью (54)
 • Предоставлено: Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова
 • Подробнее...